МІСЦЕВИЙ ПАРЛАМЕНТ. ОЧІЛЬНИК. РЕГЛАМЕНТ

Закон – це нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення певних загальнообов’язкових правил. Закон регулює найбільш соціально значущі, типові, сталі суспільні відносини. А законодавство – це система законів та інших нормативно-правових актів. Крім законів існують ще й підзаконні акти. Підзаконний акт – це нормативний акт, що приймається уповноваженими нормотворчими суб’єктами на основі і на виконання законів. Підзаконні акти не повинні суперечити законам. Існування підзаконних нормативних актів у правовій системі зумовлене багаторівневою структурою самих суспільних відносин, що потребують як законодавчого врегулювання, так і вторинного, детальнішого і конкретнішого нормативного регулювання з метою оперативного вирішення питань в окремих сферах життєдіяльності суспільства. Існують підзаконні нормативні акти Президента України, уряду, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та ін. Підзаконними актами є укази, постанови, накази, розпорядження, рішення, статути, правила та ін.

Взяти для прикладу Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». Стаття 59 цього основного для міської ради Закону гласить: «Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень». А як видно з написаного вище, рішення – це підзаконний акт. Чи потрібно виконувати підзаконні акти? Безумовно, для чого ж їх тоді приймати? А рішення місцевих рад – це надзвичайно важливі підзаконні акти. Про необхідність їхнього виконання говорить ст. 144 Основного Закону держави – Конституції України: «Органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов’язковими до виконання на відповідній території». Тобто, хто не виконує рішення міської ради – той порушує Конституцію. Все просто і зрозуміло. Першого грудня 2015 року Переяслав-Хм. міська рада прийняла, а міський голова Тарас Костін підписав рішення № 03-02-VII «Про затвердження Регламенту Переяслав-Хмельницької міської ради сьомого скликання». Навіщо було потрібне таке рішення? Одне з визначень слова «регламент» – це порядок ведення засідань, зборів, конференцій, сесій і з’їздів представницьких органів. Тобто в нашому випадку це набір правил, згідно з якими проводяться засідання сесій міської ради. Чи потрібно дотримуватися регламенту ради? Невиконання регламенту автоматично означає невиконання такого нормативного акту, як рішення ради, яким цей регламент затверджувався. А невиконання рішення ради – це порушення Конституції. Говориться про регламент ради й у ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні».

Такий довгий вступ – не для міського голови, який у силу своєї юридичної освіти такі моменти має знати як «отче наш». А якщо коли який нюанс і призабуде – нічого страшного, в штаті виконкому міської ради є цілий юридичний відділ, який повинен відразу тактовно, проте рішуче поправити стернового і повернути його з нетрів порушень на світлі галявини правового поля. Ці роз’яснення – для тих читачів, які в силу слабкої обізнаності вважають, що регламент ради – це якийсь несуттєвий документ. Ну, порушується він, як про це заявляють деякі депутати, це що, страшний злочин? Краще хай парламентарі думають, як поліпшити умови проживання в Переяславі, а не до регламенту чіпляються. Однак не все так просто. Порушення регламенту тягне за собою невиконання рішення № 03-02-VII, порушення ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» і, зрештою, Конституції України. А це вже дуже серйозно.

Читайте у свіжому випуску газети “Діловий Переяслав” як запросто порушує на кожному кроці законодавство міський голова Переяслав-Хмельницької міської ради Тарас Костін та ще й  робить при цьому  вигляд, що нічого неординарного не відбувається…