ЧОГО НЕ ВИСТАЧАЄ МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННЮ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ?

БЕЗ АКТИВНОСТІ САМОЇ ГРОМАДИ ЗРОБИТИ МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЕФЕКТИВНИМ НЕМОЖЛИВО. ПРОВОДИМО ОПИТУВАННЯ

Органи місцевого самоврядування —  це «виборні та інші органи територіальних громад, наділені повноваженнями вирішувати питання місцевого значення», які утворюються територіальною громадою (територіальними громадами району, області) у встановленому законом порядку для виконання завдань і функцій місцевого самоврядування, наділені відповідно до закону владними повноваженнями, які реалізуються у визначених законом правових та організаційних формах.

Місцеве самоврядування в Україні — це право територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. Місцеве самоврядування — це форма публічної влади, що реалізується специфічними суб’єктами — територіальними колективами і сформованими ними органами, має особливий об’єкт — питання місцевого значення, та здійснюється на основі використання окремого виду публічної власності — комунальної (муніципальної).

Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст.

Первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада села, селища, міста. Тобто всі ми з вами.

Представницькими органами місцевого самоврядування є ради, які ми обираємо під час виборів.

“Діловий Переяслав”  вирішив  провести опитування серед жителів нашого регіону, щоб дізнатися думку людей про те, чого на ваш погляд не вистачає місцевому самоврядуванню сьогодні для його ефективнішої діяльності.

Відповіді можуть бути різними. Ми пропонуємо обирати серед наступних:

  • повноважень
  • бюджетних коштів
  • піддтримки центральних органів влади
  • інтелекту
  • бажання
  • патріотизму
  • чесності тих, кому делегували свої повноваження люди
  • довіри громади
  • найбільшою помилкою місцевої влади є…..(вкажіть, що вважаєте за потрібне)
  • вважаю, що місцеве самоврядування працює ефективно