Восени можуть зникнути деякi великi банки

Цими днями збанкрутували одразу три банки. НБУ визнав неплатоспроможним “Фiдобанк”, банк “Михайлiвський” i “Смартбанк”. До травня банкрутами стали ще вiсiм банкiв, а торiк – 33 фiнустанови. Експерти кажуть: це не кiнець, i восени можлива нова хвиля банкрутств.

– Основна причина закриття банкiв – суб’єктивна думка панi Гонтаревої, – коментує газеті “Експрес” президент Українського аналiтичного центру Олександр Охрiменко. – Банк “Михайлiвський” не має проблем iз виплатами за депозитами, i клiєнти не скаржилися на нього. Керiвництво Нацбанку керувалося якимись суб’єктивними чинниками, визнаючи цей банк неплатоспроможним. Потрiбно, щоб рада НБУ краще контролювала роботу правлiння Нацбанку.

– Цей банкопад не можна пояснити якимось об’єктивними причинами, – додає Олексiй Кущ, радник президента Асоцiацiї українських банкiв. – Деякi банки, як-от “Смартбанк”, НБУ лiквiдував просто через те, що там непрозора структура власностi, хоча його фiнансове становище було нормальним. Водночас поряд, наприклад, великi банки, у яких прозора структура власностi, але є затримки платежiв, проблеми iз показниками адекватностi капiталу.

– Чим пояснити такi дiї НБУ?

О. Кущ:  – Нацбанк хоче зменшити учасникiв ринку, згрупувати їх i взяти пiд повний контроль.

– Тобто можливе банкрутство й iнших банкiв? Скiльки ще фiнустанов може бути визнано неплатоспроможними до кiнця року?

– Безперечно, банкопад буде тривати й далi. Якщо в минулi роки ми спостерiгали, як переважно банкрутiли малi та середнi банки, то тепер, думаю, черга дiйде до великих. Восени побачимо один, а може, й декiлька серйозних випадкiв банкрутства великих банкiв. Свiтовий банк прогнозує, що в Українi залишиться менше сотнi банкiв. Якщо це станеться, то буде жахливо. Бо в результатi матимемо монополiзацiю фiнансового ринку великими фiнансовими установами, якi поєднанi з фiнансово-промисловими групами, з олiгархiчними структурами. Концентрацiя ринку — це концентрацiя ризикiв. Тобто, якщо ранiше ризики розподiлялися рiвномiрно серед кiлькасот банкiв, то тепер вони будуть концентруватися у 30-40 найбiльших банках. Це означає, що в нас будуть максимально високi кредитнi ставки, невигiднi умови кредитування.

— Чи можуть вкладники збанкрутiлих за останнiй тиждень банкiв розраховувати на повернення своїх вкладiв?

О. Охрiменко: – НБУ скорiш за все зробить емiсiю гривнi, i Фонд виплатить усiм компенсацiю, хто має депозит на суму не бiльше нiж 200 тис. гривень. Фонд уже заявив, що йому не вистачає 10 млрд. гривень. Тобто спочатку НБУ закриває банки, потiм робить емiсiю “пустих” грошей. Чому всi дивуються, що маємо девальвацiю й гiперiнфляцiю?! О. Кущ: – За останнi два роки бiльш нiж 70 банкiв були виведенi з ринку. За ними Фонд виплатив понад 40 млрд. гривень компенсацiї. Коли буде банкрутство кiлькох великих банкiв, то це може спричинити новий виток iнфляцiї та девальвацiї. Якщо, звичайно, не змiниться регулятивна полiтика НБУ.

Леся ЯСИНЧУК