Трудові відноси спрощуються, а робочий тиждень для декого може стати 6-денним

На підприємствах, де за умовами роботи п’ятиденка є недоцільною, встановлюється шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем. Новим законом пропонуються також інші зміни.

Трудові відносини спрощуються

Проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції трудових відносин» прийнятий Верховною Радою за основу і готується до другого читання. Мета документа – лібералізація трудових відносин та спрощення ведення бізнесу.

Проєктом пропонуються зміни не тільки в Кодексі законів про працю України (КЗпП), але також в законах про відпустки, про охорону праці та про профспілки.

Зокрема, спрощуються процедури укладення трудового договору, проходження випробування при прийомі на роботу і ряд інших.

Крім цього, виключається необхідність узгодження припинення трудових відносин з представниками профспілок.

Строки трудового договору

Трудовий договір може бути:

  • безстроковим, що укладається на невизначений термін;
  • строковим, який полягає на певний термін, але не більше, ніж на п’ять років.

Строковий договір може укладатись для заміщення тимчасово відсутнього працівника, за яким зберігається місце роботи; на час виконання певного обсягу робіт, а також в ряді інших випадків. У тому числі – з працівниками патронатної служби; творчими працівниками засобів масової інформації, театрів, професійними спортсменами; з керівником, його заступником, членами наглядової ради юрособи й так далі.

При укладанні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника тій роботі, яка йому доручається.

Випробування не встановлюються в разі укладення трудового договору:

  • з особою, яка не досягла 18 років;
  • з вагітною жінкою;
  • терміном до 12 місяців;
  • з особою з інвалідністю, спрямованою на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи.

До початку роботи за трудовим договором власник або уповноважений ним орган повинен надати працівникові інформацію про місце роботи, посадові обов’язки, умови праці, забезпечити необхідними для роботи засобами, ознайомити з правилами внутрішнього трудового розпорядку і так далі.

Підстави для припинення трудового договору

Ними можуть бути: угода сторін; закінчення терміну; додаткові підстави, передбачені контрактом або строковим трудовим договором; підстави, передбачені іншими законами.

Строковий трудовий договір може бути розірваний на вимогу працівника: в разі його хвороби або інвалідності; порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного або трудового договору.

Договір може бути також розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу. В цьому випадку в КЗпП додається ще одна підстава: припинення повноважень посадових осіб юридичних осіб приватної власності. Простіше кажучи: звільняють директора – розриваються договори зі співробітниками.

Тривалість роботи при шестиденці

П’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями зберігається. Однак на тих підприємствах, в установах і організаціях, де за характером виробництва та умовами праці він є недоцільним, встановлюється шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем.

При шестиденці тривалість щоденної роботи не може перевищувати 7 годин при тижневій нормі 40 годин; 6 годин при нормі 36 годин і 4 годин при нормі 24 години.

П’ятиденка або шестиденка встановлюється власником або уповноваженим ним органом спільно з представником профспілки, з урахуванням специфіки роботи й думки трудового колективу.

Надання щорічних відпусток

Законодавці пропонують змінити порядок і умови надання щорічних відпусток і викреслити з них обов’язковість складання графіків.

У новому законопроєкті йдеться, що черговість може визначатися графіками. Тобто це питання віддається на розсуд власників або уповноважених ними органів за погодженням з профспілками.

При складанні графіків враховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості їх відпочинку.

Більше новин читайте на сайті “Діловий Переяслав”

Відвідайте новий сайт БЕЗКОШТОВНИХ ОГОЛОШЕНЬ “Діловий Переяслав”.  Підписатися на наш сайт можна у Telegram