Loading...

Особливості другої хвилі е-декларування

Розпочалася нова хвиля подачi е-декларацiй — їх повиннi подати мiсцевi чиновники, депутати, полiцейськi, керiвники держпiдприємств

Не встигли високопосадовцi оговтатися вiд публiчного звiтування про статки, а народ — вiд побаченого в їхнiх звiтах, як у країнi стартувала друга хвиля електронного декларування.

У Нацагентствi з питань запобiгання корупцiї повiдомили: другий етап охоплює значно бiльше коло суб’єктiв декларування, нiж перший, i триватиме три мiсяцi.   Докладнiше про те, кого зачепить друга хвиля е-декларування, — у розмовi з юристом “Центру протидiї корупцiї” Анастасiєю Красносiльською.

— Хто саме повинен звiтувати про свої доходи й витрати пiд час другого етапу електронного декларування?

— По-перше, повторно тi особи, якi посiдають вiдповiдальне й особливо вiдповiдальне становище. Це — Президент, прем’єр, голова ВР, мiнiстри, народнi депутати, суддi, прокурори, керiвники СБУ, Нацполiцiї, голови обласних рад, мiських рад обласних центрiв, їхнi заступники, секретарi мiськрад, голови мiст обласного значення, керiвники районних та районних у мiстах рад. Вони подавали електроннi декларацiї торiк — за 2015-й, тепер мають подати такi ж звiти за 2016-й.

По-друге, це держслужбовцi середньої ланки або особи, якi надають публiчнi послуги. До цiєї категорiї належать директори держпiдприємств, керiвники держустанов, комунальних пiдприємств та їхнi заступники, полiцейськi, посадовi особи ЗСУ, депутати мiсцевих рад.   Додам, що ця вимога (вiдповiдно до нещодавно ухвалених змiн до Закону “Про запобiгання корупцiї) не поширюється на посадовцiв у сферi соцiального обслуговування, охорони здоров’я, освiти, науки, культури, мистецтв, фiзичної культури, спорту, нацiонально-патрiотичного виховання.

Але є винятки. Звiти все-таки мають подати керiвники закладiв охорони здоров’я центрального та мiсцевого рiвнiв (наприклад, головний лiкар мiської лiкарнi), ректори ВНЗ та їхнi заступники, президенти, вiце-президенти, головнi вченi секретарi, iншi члени президiї НАН України, керiвники науково-дослiдних iнститутiв та iнших наукових установ.

— Про яку кiлькiсть суб’єктiв електронного декларування йдеться? У якi термiни треба подати декларацiї i в якi термiни НАЗК має їх перевiрити?

— Пiд час першої хвилi було подано понад 100 тисяч декларацiй, пiд час другої їх має бути понад 1 мiльйон. Тобто з’явиться близько 900 тисяч декларацiй тих, хто їх iще не подавав. Перший етап електронного декларування тривав iз 1 вересня по 30 жовтня 2016 року. Другий стартував на початку сiчня i закiнчиться 1 квiтня цього року.

— Чи можемо сподiватись на те, що НАЗК у прийнятнi термiни перевiрить понад мiльйон декларацiй?

— Поки що динамiка роботи НАЗК геть незадовiльна. Дивiться: термiн подання декларацiй пiд час першого етапу сплив 31 жовтня. Нинi вже кiнець сiчня. НАЗК досi не перевiрило жодної з декларацiй, бо не має програмного забезпечення, яке б дало змогу проводити системну перевiрку, i не затвердило порядку перевiрки звiтiв. Наголошую: минуло три мiсяцi абсолютного нiчого нероблення! Притiм у листопадi стало вiдомо, що за жовтень НАЗК такi премiї собi понараховувало, що сумарно зарплати у його членiв вийшли вiд 111 до 121 тисячi гривень!

— Нагадайте, будь ласка, яка вiдповiдальнiсть загрожує чиновникам за неподання декларацiї або неправдиву iнформацiю в нiй?

— За невчасне подання декларацiї без поважних на те причин декларантам загрожує штраф вiд 850 до 1700 гривень. Такий же штраф передбачено за подання недостовiрних вiдомостей.   Щоправда, до адмiнiстративної вiдповiдальностi суб’єкт декларування може бути притягнений у разi, якщо рiзниця мiж задекларованими доходами та достовiрними становить вiд 100 до 250 прожиткових мiнiмумiв для працездатних осiб (нинi це вiд 160 000 до 400 000 гривень). Якщо ж рiзниця становить понад 250 прожиткових мiнiмумiв, тобто понад 400 тисяч гривень, декларантовi загрожує кримiнальна вiдповiдальнiсть. Це штраф вiд 42 500 до 51 000 гривень або громадськi роботи на 150 — 240 годин, або позбавлення волi на термiн до 2 рокiв iз позбавленням права обiймати певнi посади чи провадити певну дiяльнiсть протягом 3 рокiв.

Loading...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *