Ринок праці в Україні: рівень безробіття та оплати праці

Безробіття в Україні у 2021 році дещо зменшилося проти торішніх показників. Про це повідомляє Державна служба зайнятості. Згідно з даними відомства, у II кварталі 2021 року кількість зайнятого населення становила 15,8 млн осіб, що на 134 тис. осіб більше, ніж торік у відповідному періоді, та на 322 тис. осіб більше, ніж у I кварталі 2021 року.

У відносному значенні рівень зайнятості становив 56,2% проти 55,2% у II кварталі 2020 року та 55,0% у I кварталі 2021 року. Однак, у зв’язку з погіршенням ситуації у I кварталі 2021 року, кількість зайнятого населення в середньому за I півріччя 2021 року, у порівнянні з I півріччям 2020 року, скоротилася на 467 тис. осіб та становила 15,6 млн осіб.

Рівень зайнятості населення скоротився неістотно — з 56,7% до 55,6%. Зокрема, серед жінок рівень зайнятості у I півріччі 2021 року становив 50,4%, серед чоловіків – 61,4%; серед мешканців міської місцевості 56,5% та 53,6% серед мешканців сільської місцевості.

Найвищий рівень зайнятості спостерігався серед громадян у віці 40-49 років (77,0%), а найнижчий – серед осіб у віці 60-70 років (12,8%) та молоді віком 15-24 роки (25,2%).

У Держзайнятості зазначають, низький рівень зайнятості молоді обумовлений тим, що значна кількість осіб у цьому віці навчається та не входить до складу робочої сили.

Рівень неформальної зайнятості населення

Кількість неформально зайнятих громадян у віці 15-70 років, у I півріччі 2021 року, у порівнянні з I півріччям 2020 року, скоротилася на 276 тис. осіб та становила 3,0 млн осіб, або 19,3% усіх зайнятих громадян. Серед жінок частка зайнятих у неформальному секторі економіки становила 16,3%, серед чоловіків – 22,1%. Серед мешканців міської місцевості частка зайнятих у неформальному секторі економіки становила 12,1%, серед мешканців сільської місцевості – 35,4%.

Ринок праці в Україні: рівень безробіття та оплати праці

Малюнок 1 – Структура зайнятих у неформальному секторі за видами економічної діяльності Джерело: Держзанятості.

Серед видів економічної діяльності, найбільш поширеною неформальна зайнятість була у сільському, лісовому та рибному господарствах (46%), у будівництві (17%), а також в гуртовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів (15%).

Безробіття за методологією МОП

У II кварталі 2021 року кількість безробітного населення (за методологією МОП) становила 1,6 млн осіб, що на 93 тис. осіб менше, ніж у відповідному періоді минулого року, та на 187 тис. осіб менше, ніж у I кварталі 2021 року.

Рівень безробіття (за методологією МОП) становив 9,3% проти 9,9% у II кварталі 2020 року та 10,5% у I кварталі 2021 року. Однак, у зв’язку з погіршенням ситуації у I кварталі 2021 року, кількість безробітного населення (за методологією МОП) за I півріччя 2021 року, у порівнянні з I півріччям 2020 року, зросла на 82 тис. осіб та становила 1,7 млн осіб.

Ринок праці в Україні: рівень безробіття та оплати праці

Малюнок 2 – Рівень безробіття населення у віці 15-70 років (за методологією МОП), %  Джерело: Держзанятості.

Рівень безробіття населення (за методологією МОП) зріс з 9,2% до 9,9% робочої сили. Рівень безробіття (за методологією МОП) серед жінок в I півріччі 2021 року становив 10,1%, та 9,8% серед чоловіків; серед мешканців міської місцевості 9,5% та 10,8% серед мешканців сільської місцевості.

Найвищий рівень безробіття спостерігався серед молоді у віці до 25 років – 18,4%, найнижчий – серед громадян у віці 30-34 роки – 8,5%. Рівень безробіття в країнах Європейського союзу скоротився з 7,1% до 6,9%, зокрема серед молоді у віці до 25 років – з 18,0% до 17,0% робочої сили відповідного віку.

Розмір середньої заробітної плати штатних працівників у серпні 2021 року

Середній розмір заробітної плати штатних працівників в Україні у серпні 2021 року, у порівнянні з відповідним місяцем минулого року, зріс на 22% та становив 14,0 тис. гривень, йдеться у повідомленні Держзайнятості. Водночас існують суттєві регіональні диспропорції в оплаті праці, зазначають у відомстві.  Зарплату у розмірі вищому за середній по країні отримували лише працівники у м. Києві (20,4 тис. грн), Донецькій (14,8 тис. грн) та Київській (14,2 тис. грн) областях.

Серед видів економічної діяльності, найвищою заробітна плата була в авіаційному транспорті (31 тис. грн), у сфері інформації та телекомунікацій (25 тис. грн), у фінансовій та страховій діяльності (24 тис. грн), у держаному управлінні та обороні (21 тис. грн), у професійній, науковій та технічній діяльності (19 тис. грн). Найнижчою – у поштовій та кур’єрській діяльності (8 тис. грн) та у тимчасовому розміщенні й організації харчування (10 тис. грн).

Ринок праці в Україні: рівень безробіття та оплати праці

Малюнок 3 – Середній розмір заробітної плати у серпні 2021 року  Джерело: Держзанятості.

За видами промислової діяльності найвища заробітна плата пропонувалася у виробництві основних фармацевтичних продуктів і препаратів (25 тис. грн), у добувній промисловості (19 тис. грн), у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (19 тис. грн), у металургійному виробництві (18 тис. грн), а найнижчою – у текстильному виробництві, виробництві одягу, виробів зі шкіри та інших матеріалів (9 тис. грн). У середньому по промисловості заробітна плата становила 15 тис. грн.

Заплановане масове вивільнення працівників

Протягом січня-вересня 2021 року роботодавці подали інформацію про заплановане масове вивільнення 184,3 тис. працівників.

Ринок праці в Україні: рівень безробіття та оплати праці

Малюнок 4 – Кількість осіб, попереджених про заплановане масове вивільнення за видами економічної діяльності у січні-вересні 2021 року  Джерело: Держзанятості.

Найбільша кількість попереджених про заплановане масове вивільнення збільшилася у Харківській (13,5 тис.), Вінницькій (11,5 тис.), Львівській (10,8 тис.), Житомирській (9,9 тис.) та Дніпропетровській (9,7 тис.) областях. Із загальної кількості попереджених про масове вивільнення 49% становили працівники державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування.

Надання послуг Державною службою зайнятості

Послугами Державної служби зайнятості у січні-вересні 2021 року скористалися 1 млн зареєстрованих безробітних. Зокрема, зареєстровано з початку року 543 тис. осіб (зменшення на 18% або 122 тис. осіб). З-поміж безробітних отримували допомогу 902 тис. осіб, зокрема, призначено допомогу з початку року 499 тис. осіб (зменшення на 17% або 104 тис. осіб).

Ринок праці в Україні: рівень безробіття та оплати праці

Малюнок 5 – Надання послуг Державною службою зайнятості у січні-вересні 2021 року. Джерело: Держзанятості.

Отримували допомогу по безробіттю 239 тис. осіб, що на 34% менше, ніж на 1 жовтня 2020 року. За статтю: у загальній кількості зареєстрованих безробітних, чоловіки становили – 110 тис. осіб (або 38%), жінки – 176 тис. осіб (або 62%).

Ринок праці в Україні: рівень безробіття та оплати праці

Малюнок 6 – Стан безробіття на 1 жовтня 2021 року (у порівнянні з відповідною датою 2020 року)

Джерело: Держзанятості.

За віковими групами: 26% зареєстрованих безробітних були у віці до 35 років; 28% – у віці від 35 до 44 років; 28% – у віці від 45 до 55 років; 18% – понад 55 років. За освітою: 54% зареєстрованих безробітних мали вищу освіту, 30% – професійно-технічну, 16% – загальну середню освіту.

Ринок праці в Україні: рівень безробіття та оплати праці

Малюнок 6 – Особливості безробіття станом на 1 жовтня 2021 року. Джерело: Держзанятості.

За видами економічної діяльності: серед зареєстрованих безробітних 26% раніше були зайняті у державному управлінні, обороні, обов’язковому соціальному страхуванні; 17% – у сфері торгівлі; 12% – у переробній промисловості; 8% – у сільському, лісовому та рибному господарстві.

За професійними групами, серед зареєстрованих безробітних переважають працівники: службовці та керівники – 17% (головний бухгалтер, менеджер зі збуту, начальник відділу, менеджер (управитель), завідувач складу, керівник магазину, завідувач господарства); сфери торгівлі та послуг – 16% (продавець, охоронник, продавець-консультант, кухар, молодша медична сестра, соціальний робітник, помічник вихователя, перукар, бармен, офіціант);з обслуговування, експлуатації устаткування та машин – 16% (оператор/машиніст котельні, водій, оператор заправних станцій, тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, кочегар-випалювач, машиніст котлів, апаратник хімводоочищення, тракторист, дорожній робітник, водій навантажувача); фахівці – 12% (бухгалтер, сестра медична, вихователь, представник торговельний, технік-землевпорядник, інспектор з кадрів, фармацевт, диспетчер, товарознавець, фельдшер, агент торговельний); представники найпростіших професій – 12% (підсобний робітник, прибиральник службових/виробничих приміщень, сторож, опалювач, укладальник-пакувальник, комірник, вантажник, робітник з доброустрою, двірник, кухонний робітник, контролер енергонагляду).

Більше новин читайте на сайті “Діловий Переяслав”

Відвідайте новий сайт БЕЗКОШТОВНИХ ОГОЛОШЕНЬ “Діловий Переяслав”.  Підписатися на наш сайт можна у Telegram